I forbindelse med coronavirus-pandemien kan legekontoret tilby telefonkonsultasjon som erstatning for vanlig konsultasjon eller videokonsultasjon. Dette er en midlertidig løsning for å gjøre det lettere for pasienter å få nødvendig oppfølging uten å møte opp på legesenteret.

Dette koster det samme som vanlig konsultasjon, men er gratis hvis du har frikort eller gjelder oppfølging i forbindelse med coronavirus.

Send SMS til legesenteret til 2097 RVLEGE navnet ditt fødselsdato, grad av hast eller ønsket dag. Merk med TELEFONKONSULTASJON. Unngå å sende sensitive opplysninger.