Alle våre leger er tilgjengelige på videokonsultasjon. Dette for å forhindre videre smitte.

Man kan enten sette seg opp på videokonsultasjonstimer etter avtale, eller ta drop-in hos din fastlege hver dag kl 13 - 14.

 

Man går inn på  risvollan.confrere.com og velger sin egen fastlege. Noe ventetid kan forekomme. Informerer om at alle spørsmål vedr korona er gratis.