Vi har mange som henvender seg til oss nå med tanke på koronavirus. Spørsmålene som kommer oftest hos oss nå er:

 

NÅR BØR JEG OPPSØKE LEGE?

Fordi pågangen til nødtelefonen er så stor, må nødnumrene kun brukes av personer som er akutt syke. Folk som har spørsmål om korona må finne informasjon på helsenorge.no eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

 

HVA GJØR JEG HVIS JEG TROR JEG ER SMITTET?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme

 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller sms

 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117

 • Ved livstruende sykdom eller skade – ring 113

 

DET HAR KOMMET NYE KRITERIER FOR TESTING

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet – med mindre du har behov for helsehjelp.

Det påpekes at en test for koronavirus ikke vil gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man skal opprettholde karantenen.

Testing er nå forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

 

SYKMELDING I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSET

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. Du trenger ikke møte opp fysisk til legetime for dette, vi oppfordrer til videokonsultasjon med din lege.

 

Kort oppsummert:

Koronavirus (2019-nCoV) er et virusutbrudd der verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse».

 

 • Du kan ha rett til sykepenger dersom en lege har vurdert at du har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

 • Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare. 

 • For å ha rett til sykepenger må du ha en sykmelding.

 • Forutsetningen er at du tar kontakt med lege. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.

 • Legen som sykmelder pasienten vurderer hvordan konsultasjonen skal foregå.

 • Hjemmekontor kan være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.

 • Egenmelding kan være et alternativ til sykmelding.

 • Du har ikke rett til sykmelding dersom grunnen til at du ikke kan være i arbeid er at du må passe ditt barn som følge av stengt skole/barnehage.

 

 

Kilder:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset  (Her er det utfyllende og god informasjon som alle bør lese)

 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/