Folkehelseinstituttet har nå et begrenset lager av pneumokokkvaksinen Pneumovax som følge av stor etterspørsel. 

Pneumovax er nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom

https://www.fhi.no/meldinger/begrenset-tilgang-pa-pneumokokkvaksine/