Vi har fått vikarlege Dr. Claudio Barrera som skal vikariere for oss når noen av våre leger er borte. 

Dr. Barrera jobber som fastlege på Heimdal Medisinske senter. Velkommen til oss, Claudio!