Vi har fått informasjon om at influensavaksinene er forsinket med ca 1 måned. Normalt mottar Folkehelseinstituttet vaksinene i august/september, og distribuerer de til kommuner og helseforetak september/oktober, men i år blir det ca 1 måned forsinkelse. Dette skyldes en anvisning fra WHO om hvilke virusstammer vaksinen skulle inneholde. Vi vil varsle så fort vi mottar vaksinen via facebook og hjemmesiden vår.