Fastlege Andrea Tambs Berstad er ute i svangerskapspermisjon fra 18.06.19 til 31.05.20. Vikar for henne er Rikke Thunold Cohen.