For å hindre unødig ventetid ber vi om at det avtales en tid for fjerning av sting eller annen såroppfølging.