Det er for tiden leveringsvansker på Pneumovax. Det er usikkert når de kommer inn, men det vil komme ny info når vi mottar flere.