Grupper som anbefales vaksine er:

 • Gravide i 2. og 3.trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
 1. diabetes type 1 og 2
 2. Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 3. nedsatt immunforsvar
 4. svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 5. annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlighetsrisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Er du i tvil om du bør vaksineres eller er du bekymret for bivirkninger? Spør helsesekretær eller legen din så hjelper vi deg!

Vaksinen koster 200kr og settes fortløpende. Trekk deg kølapp for dette.