Nyheter

Legekontoret

Influensavaksine til risikogrupper 2021/2022

Vi starter influensavaksinering fra uke 43.

Vaksineringen vil i hovedsak foregå på kveldstid også i år.

Nytt av året er at du kan bestille time selv via online-booking på www.helsenorge.no.

Du kan kun bestille time hos egen fastlege for dette på nettet.

Mandag 25.10 kl 17-20: Ørjan Sæknan og Ole Løvli

Tirsdag 26.10 kl 17-20: Malin Holberg og Kamilla Kahn Heuch

Onsdag 27.10 kl 17-20: Trine Skarsvåg og Andrea Tambs Berstad

Torsdag 28.10 kl 17-20: Kristian Holøymoen Dahlberg og Stein Kristian Lereim

Dersom du ikke kan på dette tidspunktet, send en e-kontakt via helsenorge.no til legesenteret så finner vi en løsning.

Det understrekes at vaksinering på legekontoret kun gjelder for pasienter i risikogruppene.

Pasienter utenom risikogruppene kan ikke få influensavaksine på legekontoret, men må ta kontakt med apotek.

Pris: For risikopasienter koster influensavaksinen 50 kr i egenandel, men gratis dersom man har frikost.

Risikogrupper:

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

kronisk lungesykdom (inkludert astma),

hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

diabetes type 1 og 2

leversvikt eller nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie

Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser