Nyheter

Legekontoret

Influensavaksine 

Nå kan du bestille time for influensavaksine på helsenorge.no. Vaksinen kommer i uke 42. 

Det er viktig at du velger timebok for influensavaksine og ikke den vanlige timeboka. Det er time KUN for vaksine.

Møt punktlig og gå direkte utenfor legens kontor hvor det vil være egne sitteplasser for de som skal ta vaksine. Ha på tøy som gjør det enkelt å finne frem til overarmen.

Pris for vaksine er 300 kroner uavhengig om man har frikort.


Disse bør ta influensavaksinen

Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt.

Risikogrupper

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

diabetes type 1 og diabetes type 2.

kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

nedsatt immunforsvar.

svært alvorlig fedme (KMI over 40).

annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.