Nyheter

Legekontoret 24.01.2021

Dr. Berstad er i permisjon

Fra 08.12.20 og til midten av oktober 2021 er Andrea Berstad i svangerskapspermisjon. Vikar for henne er Liv Inger Lundseng