Nyheter

Legekontoret

Influensavaksine

Influensavaksinene kommer i løpet av uke 42.

Vaksinering foregår i vanlig arbeidstid (08.00-15.00). Vil tilbyr DROP-IN vaksinering Mandag til Torsdag mellom 14.00-15.00 og Fredager mellom 13.00-15.00.

Vaksine vil også settes ved legetimer, blodprøvetaking og andre rutinekontroller.

Noen leger vil også ha egne vaksine-dager.

Vaksinepris er samme som tidligere 300 kroner, dette gjelder også for de som har frikort.

Disse bør ta influensavaksinen:

Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt.

Risikogrupper

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

diabetes type 1 og diabetes type 2.

kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

nedsatt immunforsvar.

svært alvorlig fedme (KMI over 40).

annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.