Bestill time med SMS

Send til 2097:

RVLEGE fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

RVLEGE 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Influensavaksine 2020

4. september 2020

Vi forventer at vaksiner kommer i løpet av oktober. I år vil det ikke bli mulighet for drop in-timer pga covid-19. Alle må ha time for vaksiner.
 
Det vil også bli satt opp egne vaksinekvelder for å opprettholde smittevernregler. Følg med på våre nettsider og FB-side for oppdatert informasjon.
 
Du kan også sende SMS på 2097 med koderd RVLEGE navn+ fødselsdato #influensavaksine. Vi vil da sette deg opp på liste så kontakter vi deg med tid for vaksinering når vaksinen har kommet.
 
I første runde er vaksinen forbeholdt personer over 65 år, gravide og personer med kroniske sykdommer.
 

Koronatelefonen og testing

13. august 2020

Alle som er i behov for koronatest må ta kontakt med koronatelefonen på 90 50 90 52.

Det er IKKE mulighet for testing på legesenteret, og vi har heller ikke prioritet på koronatelefonen.

Vi er klar over at det for tiden er stor pågang, vi må be alle være tålmodige og ring på nytt hvis dere ikke kommer gjennom på telefonen.

 

Vi presiserer at alle pasienter med luftveissymptomer IKKE kan møte opp på legesenteret, men kan be om en telefon- og videokonsultasjon med fastlegen.

Vedrørende svar på Covid-19 prøver

2. juli 2020

Hvis du har blitt testet for covid-19 vil du finne resultatet av prøvene her:

https://helsenorge.no/om-min-helse/provesvar?fbclid=IwAR0-7t2rymgmOPqU9mFwvSa8tUD80IPaVm5fTncL7doYpn48k987zvzPnGY

Fastlegen din vil også enten ringe eller sende pasientpost med svar på prøve. Dersom du ikke har mottatt svar etter 3 dager vennligst kontakt legesenteret. 

Dr. Ørjan Sæknan

1. juli 2020

Lege og spesialist i allmennmedisin Ørjan Sæknan blir ny fastlege hos oss fra 01.08.20. Ønsker nye pasienter velkommen!
Autorisasjon siden 2004 og erfaring som fastlege siden 2006.

SOMMERFERIE 2020

1. juli 2020

SOMMERFERIE:
Dr. Holberg: uke 30 - 32
Dr. Dahlberg: uke 29 - 31 + uke 33
Dr. Lereim: uke 27 - 29 + 31 - 32
Dr. Kahn Heuch: uke 27 - 29
Dr. Berstad: uke 31 - 32
Dr. Løvli: 28 - 31
Dr. Skarsvåg: 29 - 30 + 32 - 33
 
Vi har normal åpningstid, men noe lengre ventetid må påregnes både for timebestillinger og reseptbestillinger.
Ellers ønsker vi på Risvollan Legesenter alle ei riktig god sommer!

Har du hoste, feber? IKKE møt opp på legesenteret

25. juni 2020

Hvis du har hoste, feber, tungpusthet, diare kan du IKKE møte opp på legekontoret. Du kan ta telefonkontakt eller SMS.

Dette gjelder selv om koronatesten er NEGATIV. 

Blodprøver i forbindelse med time

29. mai 2020

Skal du ta blodprøve i forbindelse med time til lege?

Trekk deg kølapp dersom du ikke har noen form for influensasymptomer, forkjølelsessymptomer, hoste, feber eller har vært i direkte kontakt med noen som har fått påvist coronaviruset.

Telefonkonsultasjon

30. mars 2020

I forbindelse med coronavirus-pandemien kan legekontoret tilby telefonkonsultasjon som erstatning for vanlig konsultasjon eller videokonsultasjon. Dette er en midlertidig løsning for å gjøre det lettere for pasienter å få nødvendig oppfølging uten å møte opp på legesenteret.

Dette koster det samme som vanlig konsultasjon, men er gratis hvis du har frikort eller gjelder oppfølging i forbindelse med coronavirus.

Send SMS til legesenteret til 2097 RVLEGE navnet ditt fødselsdato, grad av hast eller ønsket dag. Merk med TELEFONKONSULTASJON. Unngå å sende sensitive opplysninger. 

E-konsultasjon - ny løsning

30. mars 2020

Legesenteret tilbyr nå E-konsultasjon. Det er laget ny løsning via vår hjemmeside. Følg fanen øverst på siden og følg instruksene.

Dette koster det samme som vanlig konsultasjon. Det er gratis om du har frikort eller oppfølging i forbindelse med coronavirus. 

Du må ha BankID for å åpne svaret som kommer på PasientPost.no. 

Til info førerkort:

18. mars 2020

Statens vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerett for tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører med vanlig gyldighet på førerretten. Disse yrkesgruppene kan derfor midlertidig kjøre i 6 måneder ekstra på utløpsdato. Førerkortinnehavere over 80 år gis rett til å kjøre i 3 måneder ekstra på utløpsdato.

Videokonsultasjon - Drop in

16. mars 2020

Alle våre leger er tilgjengelige på videokonsultasjon. Dette for å forhindre videre smitte.

Man kan enten sette seg opp på videokonsultasjonstimer etter avtale, eller ta drop-in hos din fastlege hver dag kl 13 - 14.

 

Man går inn på  risvollan.confrere.com og velger sin egen fastlege. Noe ventetid kan forekomme. Informerer om at alle spørsmål vedr korona er gratis.

VIktig informasjon!

13. mars 2020

Vi har mange som henvender seg til oss nå med tanke på koronavirus. Spørsmålene som kommer oftest hos oss nå er:

 

NÅR BØR JEG OPPSØKE LEGE?

Fordi pågangen til nødtelefonen er så stor, må nødnumrene kun brukes av personer som er akutt syke. Folk som har spørsmål om korona må finne informasjon på helsenorge.no eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

 

HVA GJØR JEG HVIS JEG TROR JEG ER SMITTET?

 

DET HAR KOMMET NYE KRITERIER FOR TESTING

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet – med mindre du har behov for helsehjelp.

Det påpekes at en test for koronavirus ikke vil gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man skal opprettholde karantenen.

Testing er nå forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

 

SYKMELDING I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSET

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. Du trenger ikke møte opp fysisk til legetime for dette, vi oppfordrer til videokonsultasjon med din lege.

 

Kort oppsummert:

Koronavirus (2019-nCoV) er et virusutbrudd der verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse».

 

 

 

Kilder:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset  (Her er det utfyllende og god informasjon som alle bør lese)

 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Viktig informasjon angående koronavirus:

12. mars 2020

For å forhindre smitte ser vi oss nødt til å stenge deler av venterommet. 

Ingen med mistanke om luftveisinfeksjon (Hoste, halssmerter, feber) får møte opp på legesenteret uten å ha konferert per tlf/videokonsultasjon.Vi har måttet ta vekk internett timebokbestillinger slik at vi har mulighet til å prioritere akutt hjelp.


Vi har for tiden stor pågang på telefon og SMS, du må forvente lengre ventetid. Dersom du ikke har mulighet til å vente i telefonkø, send oss en SMS om at du ønsker å bli oppringt når vi er ledige.

For årskontroller, helsesjekk, blodprøver og andre ting som ikke haster ber vi om å vente til nåværende beredskap er endret, nærmere informasjon på våre hjemmesider og Facebookside vil bli oppdatert.

Alle henvendelser til legen som kan behandles via videokonsultasjon foretrekkes av preventive hensyn, da vi holder legesenteret fritt for smitte til fordel for våre kronisk syke pasienter og for vårt helsepersonell.

Pneumovax (lungebetennelsevaksine) er nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

Vi gjør oppmerksom på at test av korona gjøres IKKE hos oss, men på legevakt.

Viktig!

11. mars 2020

For best å kunne verne om de som er i faresonen for å bli alvorlig syke av koronavirus ser vi oss nødt til å innføre følgende regler inntil videre.

Vi ber om at dette respekteres.

1) Ingen med forkjølelses-symptomer (feber, sår hals, hoste eller tungpustet) skal møte før de har snakket med lege på telefon eller video. Dette gjelder også dersom du kommer for en annen problemstilling enn forkjølelse.

2) Ingen med mistenkt korona-smitte hos seg selv eller i omgivelsene skal komme til legesenteret.

3) Ingen som har vært i områder med vedvarende smitte skal møte på legekontoret.

Hvis du er i tvil - RING FØRST!

For mer informasjon om koronavirus:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Pneumovax

11. mars 2020

Folkehelseinstituttet har nå et begrenset lager av pneumokokkvaksinen Pneumovax som følge av stor etterspørsel. 

Pneumovax er nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom

https://www.fhi.no/meldinger/begrenset-tilgang-pa-pneumokokkvaksine/

Fraværsgrensen til studenter på videregående skoler endres pga koronavirus

5. mars 2020

Helsedirektoratet melder om fraværsgrensen til studenter endres som følge av koronavirus. 

- Vi er nå i en situasjon med stort press på helsetjenesten. Det er derfor avgjørende ikke å belaste helsetjenesten unødig mye. Vi må planlegge for at mange vil bli syke og vil komme til å ha behov for hjelp fra helsetjenesten. I en slik situasjon vil det ikke være forsvarlig å belaste fastlegene og andre deler av helsetjenesten med henvendelser fra elever som trenger legeerklæring for dokumentert fravær. Dette begrunnes først og fremst i hensynet til kapasitet i helse- og omsorgstjenesten, men også i hensynet til smitteforebygging.

Følg link for mer info.

Influensavaksinen er kommet

21. oktober 2019

Influensavaksinen anbefales:

Vaksinen koster 250 kr og kan møte opp direkte på kontoret og trekk kølapp.

Risvollan legesenter er på Facebook!

28. mai 2019

Risvollan legesenter har en egen Facebook-side som du enkelt kan følge for å få beskjed om oppdateringer og annen nytting info. Av hensyn til taushetsplikten vil det ikke være mulig å sende meldinger eller beskjeder på siden. Det er kun ment som en lett tilgjengelig informasjonskilde. 

Videokonsultasjon

8. mai 2019

Hei!

Alle fastlegene ved Risvollan legesenter tilbyr nå videokonsultasjon til sine pasienter.

Snakk med legen fra hjemmet, hytta, jobb eller på reise. Dette er en trygg tjeneste som krever innlogging med BankID for å sikre deg som pasienten. Det krever ikke nedlasting av programvare, og du kan enkelt ringe fra egen smart-telefon. 
Kostnaden er den samme som egenandel ved en vanlig konsultasjon, og det vil ikke tilkomme fakturagebyr.

Egnede problemstillinger er for eksempel: sykemeldingsforlenging, oppfølging etter blodprøver, attester til videregående-skole, attester/erklæringer til NAV/forsikringsselskap som ikke krever fysisk undersøkelse, behov for samtale/råd og veiledning vedrørende helse og sykdom, enkle henvisninger som ikke krever undersøkelse og liknende.

Er du usikker om din problemstilling er egnet for videokonsultasjon, kan du ta kontakt med Risvollan legesenter på SMS eller telefon.

Dersom du ønsker videokonsultasjon sender du SMS eller ringer til Risvollan legesenter så vil du få omtrent tidspunkt for når legen tar kontakt med deg.

Husk og sjekk at du har god internett-dekning med wifi eller 4G.

Vi ringes :)

 

Stingfjerning

6. mai 2019

For å hindre unødig ventetid ber vi om at det avtales en tid for fjerning av sting eller annen såroppfølging. 

Informasjon om digital levering av sykemelding.

6. november 2017

Vi har nå startet med digital sykemelding. Man får ikke utlevert sykemelding på papir lenger.

Du vil få en SMS eller E post fra Nav. Du må da logge deg inn på Nav.no for å få levert din sykemelding elektronisk til din arbeidsgiver.

De som FORTSATT MÅ hente sin sykemelding på papir er:

De som ikke har en abeidsgiver.

De som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige.

De som ikke har bankID.

De som oppholder seg på skjult adresse.

Sykemeldinger som gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd.

PasientPost - digital postkasse for pasientene våre

16. mars 2017

Som pasient kan du nå motta prøvesvar og andre dokumenter fra legekontoret som digital post.

Slik leser du melding i PasientPost:

Du mottar en SMS når legen har sendt deg en melding i PasientPost. Klinikk på lenken du får og logg deg inn med BankID for å lese meldingen.

Eller du kan gå direkte til nettsiden pasientpost.no/ for å lese meldingen. Logg deg inn med BankID.

RESEPTBESTILLING

10. september 2015

Vi har 2 dagers bestillingstid på resepter.

Resepter bestilt fredag er ferdig på apotek mandag ettermiddag.

HUSK Å VÆR UTE I GOD TID VED BESTILLING AV RESEPTER .

Offshoreattester.

22. januar 2014

 

Flere av våre leger er offentlig godkjente petroleumsleger.

Vi utfører offshore attester etter forespørsel.

 

 

Tilstedeværelse OPPDATERT 11.03.20

31. januar 2013

Våre leger har offentlig helsearbeid en dag i uken:

Kristian Dahlberg                    Borte tirsdager

Stein kristian Lereim               Borte onsdager

Ole Løvli                                  Borte  mandager

Malin Aasprung Holberg          Borte onsdager

Kamilla Kahn Heuch                 Borte tirsdager

Andrea Berstad                       Borte torsdager

Trine Skarsvaag                      Borte torsdager

 

Om fastlegen din er borte får du tilbud om time hos den som har husvakt den dagen om du ikke kan vente til fastlegen din er tilbake